סגור X    הדפס      הורד קובץ 


סנהדרין מ"ד. ישראל שחטא ישראל הוא

חטא ישראל אמר רבי אבא בר זבדא אף על פי שחטא ישראל הוא